Centrum Medyczne NZOZ ALMED realizuje projekt pn.: „Wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego służącego rozwojowi e- usług medycznych w Centrum Medycznym NZOZ ALMED Grażyna Dziubałtowska- Horyń”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest usprawnienie działania placówki przez wdrożenie systemu, który umożliwi realizację nowoczesnych e-usług.

Dofinansowanie projektu z UE: 515 991,76 zł

Projekt zakłada wdrożenie e-usług, skierowanych do:

– mieszkańców powiatu tomaszowskiego,

– innych placówek medycznych.